MINIPORT BAGAJ REZERVASYONU

  • Rezervasyon Bilgileri
  • Yolcu Bilgileri
  • Ödeme Bilgileri
Teslim Noktaları
Haritada Göster

THY MİNİPORT BAGAJ HİZMETİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme ……….. Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, satışa ilişkin ön bilgilendirme belgesi ve sözleşme metni aşağıdaki gibidir.

SATICI
Tüketici tüm talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.
ALICI
Yolcu bagaj taşıma hizmetini satın alan kişidir.

KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya, Miniport hizmetine ait https://miniport.istanbul internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, bagaj taşıma hizmetinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

HİZMET BİLGİLERİ ve TESLİMİ
İşbu sözleşme konusu hizmet, bagaj taşıma hizmeti olup, bagajın satış bedeli, ödeme şekli, alındığı yer, varış yeri, hareket tarihi, bagajın teslim edileceği saat, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve ALICI’nın elektronik posta adresine de gönderilmektedir.


GENEL HÜKÜMLER ALICI
Sözleşme konusu ALICI bagaj taşıma hakkının temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Sözleşme konusu ALICI’dan alınan bagajın, ALICI tarafından taşıma başlangıcı öncesinde ALICI’nın bulunduğu otelden veya şubeden teslim alınacaktır.


Sözleşme konusu bagaj taşıması, ALICI'nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle ALICI bagajı teslim alırken pasaportunu ,kimlik kartını veya ehliyetini beyan etmek zorundadır.


ALICI, bagaj hizmetini alırken sitede diğer kanallar üzerinden sisteme girmiş olduğu kimlik numarası ,uçuş numarası ,pnr/bilet numarası ve isim soy ismini , mail adresini , cep telefonu ve adresini bunlarla sınırlı olmayan sisteme girilmiş verilerinin doğruluğunu beyan ve kabul ederek, bu verilerin toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle Miniport yetkililerince haberdar etmek gibi maksatlarla kullanılmasına muvafakat etmektedir.


ALICI, iletişim bilgilerinin kullanılmasına ve paylaşılmasına ilişkin vermiş olduğu bu muvafakatnameyi SATICI ’ya  e-mail, telefon, resmi yollarla başvurarak hiçbir ücret ödemeksizin derhal geri alabilir.


CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu bagaj hizmetinden, elektronik ortamda ödeme aşamasında ALICI'ya belirtilmiş olan otel resepsiyonundan ALICI’ya teslim edilecek bagaj onay fişine kadar cayma hakkına sahiptir. Ancak elektronik ödenmesi tamamlanmış ,her bir bagaj için ALICI; SATICI bagajın havalimanında ALICI tarafından teslim alınmadığı durumlarda ilgili bagajı/bagajları SATICI, ALICI’nın beyan ettiği adrese gönderir, gönderim ücreti ve Miniport bagaj kabul fişinde belirtilen yolcu bagaj teslim alım saatinden sonra alınan bagajlarda ortaya çıkan cezai müeyyidenin  tahsili adına provizyon alma hakkını kabul etmek zorundadır.


Ödenme işlemi tamamlanmış ancak, otel resepsiyonuna teslim edilmeyen veya onaylanmayan her bagaj için tahsil edilen hizmet bedeli ALICI’nın bankasına iade edilecektir. Hizmete dair ücretin  iade edilme sürecinde ALICI’nın banka ile arasındaki anlaşma kuralları geçerlidir.


Ödenmesi onaylanmış ve resepsiyon ekranlarında bagaj durumu kabul edilmiş ve ALICI’ya bagaj onay fişi teslim edilmiş her bagaj için hizmet başlanmış kabul edilecek olup, ALICI bagaj taşıma hakkından vazgeçmesi durumunda dahi hizmet bedeli alınmış olacaktır.


Şubeden verilmiş, elektronik ortamda ödenmesi tamamlanmış her bir bagaj için bagajlar işlem görmüş ancak şubeden çıkmamış ise ALICI bagaj hizmetinden cayma hakkına sahiptir. Aksi halde bagaj şubeden çıktıktan sonra hizmete dair ücret geri iade edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, hizmet bedeli ALICI’nın bankasına gün sonunda geri iade edilecektir. Hizmete dair ücret geri iade edilme sürecinde ALICI’nın banka ile arasındaki anlaşma kuralları geçerlidir.


Bagaj kabul fişi alınmış ve hareket haline geçmiş her bir bagaj için ALICI, uçuşun iptal olması durumu hariç., uzun süreli rötarlar  veya ALICI’nın talebiyle bagajın tekrardan otele geri iade edilmesi durumunda, yeni bir bagaj kaydı açılacağından dolayı , bagaj taşıma hizmetinin yanında bagajı geri çağırma hizmeti de ayrıca ücretlendirilecektir.

ÖZEL HÜKÜMLER
Tüm Miniport bagajları SATICI tarafından sigortalanmıştır. Değeri yüksek olan maddelerin taşımacılığı ALICI’nın sorumluluğunda olup, ALICIlar pahalı eşyalarının taşınması bilgisini önceden ibraz edemez.


Alıcı, bagajının herhangi bir sebepten dolayı beyan ettiği adrese gönderimi durumunda ortaya çıkan gönderim ücretinin tahsil edilmesi için kredi kartı bilgilerini her hakkı saklı kalmak koşuluyla şubelere bildirmek durumundadır. Yanlış,eksik veya hatalı bildirimde bulunulan kredi kartlarının doğruluğundan SATICI sorumlu değildir. Bu türde işlem görmüş bagajlar bir ay içinde doğru bilgilendirme ALICI tarafından yapılmadığı takdirde sürecin sonunda imha edilecektir.


Yırtılmış, delinmiş, yıpranmış bagajların taşınmasından SATICI sorumlu değildir. ALICI, hasarlı olduğu bagaj bilgisini önceden mutlaka SATICI’ya vermelidir. Aksi halde yıpranmış bagajlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Bagajı otelde teslim alan kurye, otelden onaylanmış bagajı aldığında hasarlı veya yıpranmış olarak gördüğü bagajı teslim almadan önce fotoğrafını çekerek veya bagaj durum bilgisini sistemde yer almasını sağlayabilir. Aynı durumlarda şubelerde,temsilciler hasarlı veya yıpranmış bagaj  durum bilgilerini de sisteme ekleme hakkına sahiptir.


Teslim etmek üzere hazırlanmış olan bagaj düzgün kapalı olmadığı veya kapatılamadığı durumlarda herhangi bir sorundan SATICI sorumlu tutulamaz.


Bagaj taşıma hizmeti SATICI tarafından tamamlanmış ancak ALICI tarafından belirtilen teslimat saatinden aynı gün 23:00 ‘e kadar alınmamış bagajların iade işlemi başlatılacaktır. Ancak bagajı teslim  alınmış ve uçuşu ertesi gün 09:00-13:00 arası olan yolcular için cezai müeyyide alınmayacaktır. Bu kapsamda bulunan ALICI için ertesi gün kendisine bildirilen alım saati cezai müeyyyide için baz alınacaktır. ALICI’nın adresine gönderilecek bagaj/bagajların kargo faturası ile birlikte belirtilen teslimat saatinden gecikmeli olarak her saat başı depolama ücreti olan X TL cezai müeyyide ALICI’ya uygulanacak ve beyan ettiği kredi kartından tahsilatı gerçekleştirilecektir.


Kırılabilecek eşyaların (cam, porselen vb. gibi ) taşıma halinde kırılması durumunda hiçbir şekilde sorumluluk SATICI ‘ya ait değildir. ALICIlar, kırılacak eşyalarının var olduğunu ve daha hassas davranılması bilgisini otellerde resepsiyoniste veya şubelerde şube yetkililerine vermek durumundadır. Bu bilgi dâhilinde ALICI bagajlara “kırılacak eşya” etiketleri ile daha hassas davranılması konusunda önlem alacaktır. Bu durumda dahi kırılacak eşyalardan SATICI firma sorumlu değildir.


Uçuşa yasak, patlayıcı, silah, delici aletler bagaj içerisinde bulunamaz. ALICI bu belgeyi imzalayarak veya onaylayarak bu durumu kabul etmiştir. Aksi halde sorumluluk ALICI’ya ait değildir.


ALICI bagajını teslim ettikten sonra otel resepsiyonundan bagaj onay fişi almak zorundadır. Kaybedilen bagaj onay fişleri için şubelerde kimlik ,bilet veya kredi kartı kontrolü yapılabilir. Bu durumda ALICI kendini ibraz edemiyorsa hiçbir koşulda bagaj teslim edilemez.


ALICI, bagaj onayı otelden veya şubeden yapılmış ancak bagaj fişi alınmamış ve şubede kayıt adına hiçbir belgenin doğrulanamadığı durumlarda SATICI firmayı sorumlu tutamaz.


SATICI, bagajların taahhüt edilen sürelerin dışında gecikmesi , kaybetmesi , hasar görmesi konularında tek sorumlu SATICI’dır. Gecikme cezası olarak 300 TL ; bagajı kaybetmesi durumunda 1200 TL ALICI’nın kredi kartına yatırılacaktır.
Bagajın gecikmesinden dolayı yaşanan problemlerde SATICI , ALICI’nın bagajlarını 5 gün içerisinde yurtdışına , 2 gün içerisinde Türkiye sınırları içerisindeki ulaştırmayı taahhüt eder. SATICI’nın yurtiçindeki mobil hizmetleri olan bölgelerde teslimat süreleri değişmekte olup , SATICI operasyon zamanlarına göre ALICIyı bu konuda kesinlikle bilgilendirilecektir
ALICI ,  hasarlı bagajı ile ilgili  şikayet etmesi durumunda, ilgili fotoğraf sistemden ALICIya gösterilecektir. Eğer sistemde hasar durumu kayıt altına alınmamışsa hasarlı bagajdan ötürü SATICI , ALICI’ya 200 Tl ödemeyi kabul eder.
32 Kg ve 42x34x76 ölçülerinden daha büyük bagajlar kabul edilmeyecektir.


ALICI, elektronik ortamdan bilgilerini beyan ediyorsa sözleşmeyi online olarak kabul edip hükümlerini kabul ettiğini  belirtmek; bagaj hizmetini şubeden alarak bilgilerini beyan ediyorsa sözleşme formunu imzalayarak Miniport bagaj hizmeti kullanıcı sözleşmesini imzalamak zorundadır.


GİZLİLİK
ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafımdan ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


HÜKÜM
Bagaj taşıma hizmeti sonunda bagaj ALICI’ya teslim edilene kadar, ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu sözleşme üç yıl süre ile SATICI tarafından muhafaza edilecek olup ALICI tarafından istenilmesi halinde kendisine bir nüsha verilecektir.

THY MİNİPORT BAGAJ HİZMETİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme ……….. Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, satışa ilişkin ön bilgilendirme belgesi ve sözleşme metni aşağıdaki gibidir.

SATICI
Tüketici tüm talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.
ALICI
Yolcu bagaj taşıma hizmetini satın alan kişidir.

KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya, Miniport hizmetine ait https://miniport.istanbul internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, bagaj taşıma hizmetinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

HİZMET BİLGİLERİ ve TESLİMİ
İşbu sözleşme konusu hizmet, bagaj taşıma hizmeti olup, bagajın satış bedeli, ödeme şekli, alındığı yer, varış yeri, hareket tarihi, bagajın teslim edileceği saat, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve ALICI’nın elektronik posta adresine de gönderilmektedir.


GENEL HÜKÜMLER ALICI
Sözleşme konusu ALICI bagaj taşıma hakkının temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Sözleşme konusu ALICI’dan alınan bagajın, ALICI tarafından taşıma başlangıcı öncesinde ALICI’nın bulunduğu otelden veya şubeden teslim alınacaktır.


Sözleşme konusu bagaj taşıması, ALICI'nın şahsen kendine teslim edilir. Bu nedenle ALICI bagajı teslim alırken pasaportunu ,kimlik kartını veya ehliyetini beyan etmek zorundadır.


ALICI, bagaj hizmetini alırken sitede diğer kanallar üzerinden sisteme girmiş olduğu kimlik numarası ,uçuş numarası ,pnr/bilet numarası ve isim soy ismini , mail adresini , cep telefonu ve adresini bunlarla sınırlı olmayan sisteme girilmiş verilerinin doğruluğunu beyan ve kabul ederek, bu verilerin toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle Miniport yetkililerince haberdar etmek gibi maksatlarla kullanılmasına muvafakat etmektedir.


ALICI, iletişim bilgilerinin kullanılmasına ve paylaşılmasına ilişkin vermiş olduğu bu muvafakatnameyi SATICI ’ya  e-mail, telefon, resmi yollarla başvurarak hiçbir ücret ödemeksizin derhal geri alabilir.


CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu bagaj hizmetinden, elektronik ortamda ödeme aşamasında ALICI'ya belirtilmiş olan otel resepsiyonundan ALICI’ya teslim edilecek bagaj onay fişine kadar cayma hakkına sahiptir. Ancak elektronik ödenmesi tamamlanmış ,her bir bagaj için ALICI; SATICI bagajın havalimanında ALICI tarafından teslim alınmadığı durumlarda ilgili bagajı/bagajları SATICI, ALICI’nın beyan ettiği adrese gönderir, gönderim ücreti ve Miniport bagaj kabul fişinde belirtilen yolcu bagaj teslim alım saatinden sonra alınan bagajlarda ortaya çıkan cezai müeyyidenin  tahsili adına provizyon alma hakkını kabul etmek zorundadır.


Ödenme işlemi tamamlanmış ancak, otel resepsiyonuna teslim edilmeyen veya onaylanmayan her bagaj için tahsil edilen hizmet bedeli ALICI’nın bankasına iade edilecektir. Hizmete dair ücretin  iade edilme sürecinde ALICI’nın banka ile arasındaki anlaşma kuralları geçerlidir.


Ödenmesi onaylanmış ve resepsiyon ekranlarında bagaj durumu kabul edilmiş ve ALICI’ya bagaj onay fişi teslim edilmiş her bagaj için hizmet başlanmış kabul edilecek olup, ALICI bagaj taşıma hakkından vazgeçmesi durumunda dahi hizmet bedeli alınmış olacaktır.


Şubeden verilmiş, elektronik ortamda ödenmesi tamamlanmış her bir bagaj için bagajlar işlem görmüş ancak şubeden çıkmamış ise ALICI bagaj hizmetinden cayma hakkına sahiptir. Aksi halde bagaj şubeden çıktıktan sonra hizmete dair ücret geri iade edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, hizmet bedeli ALICI’nın bankasına gün sonunda geri iade edilecektir. Hizmete dair ücret geri iade edilme sürecinde ALICI’nın banka ile arasındaki anlaşma kuralları geçerlidir.


Bagaj kabul fişi alınmış ve hareket haline geçmiş her bir bagaj için ALICI, uçuşun iptal olması durumu hariç., uzun süreli rötarlar  veya ALICI’nın talebiyle bagajın tekrardan otele geri iade edilmesi durumunda, yeni bir bagaj kaydı açılacağından dolayı , bagaj taşıma hizmetinin yanında bagajı geri çağırma hizmeti de ayrıca ücretlendirilecektir.

ÖZEL HÜKÜMLER
Tüm Miniport bagajları SATICI tarafından sigortalanmıştır. Değeri yüksek olan maddelerin taşımacılığı ALICI’nın sorumluluğunda olup, ALICIlar pahalı eşyalarının taşınması bilgisini önceden ibraz edemez.


Alıcı, bagajının herhangi bir sebepten dolayı beyan ettiği adrese gönderimi durumunda ortaya çıkan gönderim ücretinin tahsil edilmesi için kredi kartı bilgilerini her hakkı saklı kalmak koşuluyla şubelere bildirmek durumundadır. Yanlış,eksik veya hatalı bildirimde bulunulan kredi kartlarının doğruluğundan SATICI sorumlu değildir. Bu türde işlem görmüş bagajlar bir ay içinde doğru bilgilendirme ALICI tarafından yapılmadığı takdirde sürecin sonunda imha edilecektir.


Yırtılmış, delinmiş, yıpranmış bagajların taşınmasından SATICI sorumlu değildir. ALICI, hasarlı olduğu bagaj bilgisini önceden mutlaka SATICI’ya vermelidir. Aksi halde yıpranmış bagajlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Bagajı otelde teslim alan kurye, otelden onaylanmış bagajı aldığında hasarlı veya yıpranmış olarak gördüğü bagajı teslim almadan önce fotoğrafını çekerek veya bagaj durum bilgisini sistemde yer almasını sağlayabilir. Aynı durumlarda şubelerde,temsilciler hasarlı veya yıpranmış bagaj  durum bilgilerini de sisteme ekleme hakkına sahiptir.


Teslim etmek üzere hazırlanmış olan bagaj düzgün kapalı olmadığı veya kapatılamadığı durumlarda herhangi bir sorundan SATICI sorumlu tutulamaz.


Bagaj taşıma hizmeti SATICI tarafından tamamlanmış ancak ALICI tarafından belirtilen teslimat saatinden aynı gün 23:00 ‘e kadar alınmamış bagajların iade işlemi başlatılacaktır. Ancak bagajı teslim  alınmış ve uçuşu ertesi gün 09:00-13:00 arası olan yolcular için cezai müeyyide alınmayacaktır. Bu kapsamda bulunan ALICI için ertesi gün kendisine bildirilen alım saati cezai müeyyyide için baz alınacaktır. ALICI’nın adresine gönderilecek bagaj/bagajların kargo faturası ile birlikte belirtilen teslimat saatinden gecikmeli olarak her saat başı depolama ücreti olan X TL cezai müeyyide ALICI’ya uygulanacak ve beyan ettiği kredi kartından tahsilatı gerçekleştirilecektir.


Kırılabilecek eşyaların (cam, porselen vb. gibi ) taşıma halinde kırılması durumunda hiçbir şekilde sorumluluk SATICI ‘ya ait değildir. ALICIlar, kırılacak eşyalarının var olduğunu ve daha hassas davranılması bilgisini otellerde resepsiyoniste veya şubelerde şube yetkililerine vermek durumundadır. Bu bilgi dâhilinde ALICI bagajlara “kırılacak eşya” etiketleri ile daha hassas davranılması konusunda önlem alacaktır. Bu durumda dahi kırılacak eşyalardan SATICI firma sorumlu değildir.


Uçuşa yasak, patlayıcı, silah, delici aletler bagaj içerisinde bulunamaz. ALICI bu belgeyi imzalayarak veya onaylayarak bu durumu kabul etmiştir. Aksi halde sorumluluk ALICI’ya ait değildir.


ALICI bagajını teslim ettikten sonra otel resepsiyonundan bagaj onay fişi almak zorundadır. Kaybedilen bagaj onay fişleri için şubelerde kimlik ,bilet veya kredi kartı kontrolü yapılabilir. Bu durumda ALICI kendini ibraz edemiyorsa hiçbir koşulda bagaj teslim edilemez.


ALICI, bagaj onayı otelden veya şubeden yapılmış ancak bagaj fişi alınmamış ve şubede kayıt adına hiçbir belgenin doğrulanamadığı durumlarda SATICI firmayı sorumlu tutamaz.


SATICI, bagajların taahhüt edilen sürelerin dışında gecikmesi , kaybetmesi , hasar görmesi konularında tek sorumlu SATICI’dır. Gecikme cezası olarak 300 TL ; bagajı kaybetmesi durumunda 1200 TL ALICI’nın kredi kartına yatırılacaktır.
Bagajın gecikmesinden dolayı yaşanan problemlerde SATICI , ALICI’nın bagajlarını 5 gün içerisinde yurtdışına , 2 gün içerisinde Türkiye sınırları içerisindeki ulaştırmayı taahhüt eder. SATICI’nın yurtiçindeki mobil hizmetleri olan bölgelerde teslimat süreleri değişmekte olup , SATICI operasyon zamanlarına göre ALICIyı bu konuda kesinlikle bilgilendirilecektir
ALICI ,  hasarlı bagajı ile ilgili  şikayet etmesi durumunda, ilgili fotoğraf sistemden ALICIya gösterilecektir. Eğer sistemde hasar durumu kayıt altına alınmamışsa hasarlı bagajdan ötürü SATICI , ALICI’ya 200 Tl ödemeyi kabul eder.
32 Kg ve 42x34x76 ölçülerinden daha büyük bagajlar kabul edilmeyecektir.


ALICI, elektronik ortamdan bilgilerini beyan ediyorsa sözleşmeyi online olarak kabul edip hükümlerini kabul ettiğini  belirtmek; bagaj hizmetini şubeden alarak bilgilerini beyan ediyorsa sözleşme formunu imzalayarak Miniport bagaj hizmeti kullanıcı sözleşmesini imzalamak zorundadır.


GİZLİLİK
ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafımdan ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


HÜKÜM
Bagaj taşıma hizmeti sonunda bagaj ALICI’ya teslim edilene kadar, ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu sözleşme üç yıl süre ile SATICI tarafından muhafaza edilecek olup ALICI tarafından istenilmesi halinde kendisine bir nüsha verilecektir.